Feed Item
Added a post 

डाक्टर : लौ बरबाद, अपरेसन गरेको ठाउँको फेरि टाका खोल्नुपर्ने भो!

पाण्डे : किन र डाक्टर साब?

डाक्टर : मेरो एउटा पन्जा भित्रै छुटेछ!

पाण्डे : डाक्टर सब पनि कति लोभी हुनु भा, पर्दैन टाका खोल्न जाबो एउटा पन्जाको लागि! लिनुस पैसा बरू नयाँ पन्जा किन्नुस्॥

Comments
Info