Feed Item
Added a post 

भक्त : प्रभु तपाईँको त्रिशुल खोइ त?

महादेव : राजेश हमालले लगेको छ।

भक्त : किन र प्रभु?

महादेव : चाउमिन खान चाहियो रे क्या!

Comments
Info