This is the ads space.
 ·   · 5 posts
  •  · 1 friends
  •  · 2 followers

पाण्डेको अपरेसन

डाक्टर : लौ बरबाद, अपरेसन गरेको ठाउँको फेरि टाका खोल्नुपर्ने भो!

पाण्डे : किन र डाक्टर साब?

डाक्टर : मेरो एउटा पन्जा भित्रै छुटेछ!

पाण्डे : डाक्टर सब पनि कति लोभी हुनु भा, पर्दैन टाका खोल्न जाबो एउटा पन्जाको लागि! लिनुस पैसा बरू नयाँ पन्जा किन्नुस्॥

0 0 0 0 0 0
  • 39
Comments (0)
Info
Category: