This is the ads space.
 ·   · 5 posts
  •  · 1 friends
  •  · 2 followers

शिवजीको त्रिशुल

भक्त : प्रभु तपाईँको त्रिशुल खोइ त?

महादेव : राजेश हमालले लगेको छ।

भक्त : किन र प्रभु?

महादेव : चाउमिन खान चाहियो रे क्या!

0 0 0 0 0 0
  • 32
Comments (0)
Info
Category: